Created in Xara Web Designer 9 Nivelle AB (c) 2017
Besök sida
Nordea är en nordisk bank- och finanskoncern, etablerad 2000 genom sammanslagning av Merita-Nordbanken, Unibank och Kreditkassen. Den sammanslagna koncernen utgör den största i sitt slag i norra Europa. Moderbolaget Nordea Bank AB är ett svenskt bankaktiebolag, och huvudkontoret ligger i PK-huset vid Kungsträdgården i Stockholm. Nordea har verksamhet på åtta hemmamarknader. Norden, med Danmark, Finland, Norge och Sverige, samt de nya europeiska marknaderna Estland, Lettland, Litauen och Ryssland. På de nordiska marknaderna är Nordea oftast nummer ett eller två, på både privat- och företagssidan. Den enskilt största ägaren är det finländska försäkringsbolaget Sampo Group med 21,4 % av aktierna. Bland tidigare stora aktieägare i bolaget märks svenska staten, som under 2013 minskade sitt ägande från 13,4 till 7,8 % för att i slutet av september samma år sälja hela aktieinnehavet. Nordea är listad på Stockholmsbörsen, Helsingforsbörsen och Köpenhamnsbörsen. Den svenska delen av Nordea har historiskt bildats från bland annat PK-Banken, Nordbanken och Gota Bank.
Galleri
Länkar
Nyheter Om oss Redovisning Transport Bemanning Rådgivning Länkar Kontakta oss