Created in Xara Web Designer 9 Nivelle AB (c) 2017
Besök sida
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift är att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Arbetet sker tillsammans med många andra – kommuner, landsting, myndigheter och organisationer. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd till de som är ansvariga. Vi ska också se till att samhället lär sig av det som inträffat.
Galleri
Länkar
Nyheter Om oss Redovisning Transport Bemanning Rådgivning Länkar Kontakta oss